Nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli UE

Home  >>  Nieruchomości w Polsce  >>  Nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli UE

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli UE

On Wrzesień 13, 2011, Posted by , In Nieruchomości w Polsce, With No Comments

Wejście Polski do Unii Europejskiej wiązało się z dostosowaniem dotychczasowego prawa do wymogów Wspólnoty. Nie inaczej było w przypadku rynku nieruchomości. Mimo, że ceny mieszkań do niskich nie należą, obywatele z różnych państw Europy decydują się na zakup domu w Polsce.

Dokładnie 1 maja 2004 roku, czyli w dniu przystąpienie Polski do UE, weszło w życie rozporządzenie, umożliwiające obywatelom Unii nabywanie nieruchomości w Polsce, bez konieczności posiadanie specjalnego zezwolenia.

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli UE

Bez zmian natomiast pozostały wytyczne, dotyczące zakupu nieruchomości rolnych i leśnych. Ograniczenia związane z zakupem ziem zostaną zniesione najwcześniej w połowie 2017 roku. Obecnie prawo zostało podzielone. W zachodnich województwa obcokrajowiec, który przez ostatnich siedem lat dzierżawił grunt oraz ma legalny pobyt na terenie Polskie, ma możliwość zakupy terenu bez posiadania zezwolenia. W pozostałych województwach okres ten jest krótszy i wynosi trzy lata.

Obcokrajowe ma możliwość zakupienia w Polsce każdej nieruchomości (mieszkania, domy, budynki rekreacyjne) na tych samych zasadach, co obywatele krajów członkowskich. Nieistotne jest miejsce aktualnego zamieszkania. Zgodnie z prawem unijnym, zakazane jest dyskryminowanie obywateli ze względu na obywatelstwo. Zasada ta dotyczy również branży mieszkaniowej, dlatego sprzedaży nieruchomości musi odbywać się identycznej również w przypadku obywateli spoza Polski. Reguły dotyczące nabywania nieruchomości w Polsce obowiązują także obywateli Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii, mimo że państwa te nie należą do Unii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.